NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
Phòng nghiên cứu Hưng Yên

Đầu tư và thành lập vào năm 2019. Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã làm việc về Kiểm soát chất lượng, Mẫu sản phẩm. Phát triển sản phẩm của lĩnh vực hóa dầu

laboratory hà nội
laboratory hồ chí minh
Phòng nghiên cứu Hồ Chí Minh

Được thành lập vào năm 2016. Bộ phận của chúng tôi tập trung vào kiểm soát chất lượng sản phẩm, dự trữ mẫu. Thử nghiệm sản phẩm và vật liệu mới, ....

SẢN PHẨM AN TOÀN
Liên hệ 24/7