Công ty Cổ Phần Madin Chem Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về Công ty Cổ Phần Madin Chem instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức