Có và không mang giấy phép lái xe khác nhau như thế nào?

Căn cứ Khoản 5 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CPquy định về trường hợp không có giấy phép lái xe được quy định như sau:

5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 a) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa;

  Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về trường hợp không mang theo giấy phép lái xe được quy định như sau:

 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 c) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm c khoản 7 Điều này.

 Như vậy, hành vi không mang theo giấy phép lái xe và không có giấy phép lái xe là hoàn toàn khác nhau với mức phạt quy định hoàn toàn khác nhau.

 Vậy, câu hỏi đặt ra thêm là khi bạn không mang theo giấy phép lái xe thì CSGT sẽ lập biên bản bạn với hành vì "không mang theo" hay "không có" giấy phép lái xe?

 Theo như mình được biết thì trường hợp không mang theo giấy phép lái xe thì khi lập biên bản vẫn bị xử phạt với hành vi "không có" giấy phép lái xe, sau đó nếu bạn đến nộp phạt mang theo giấy phép lái xe thì mới áp dụng mức phạt của hành vi "không mang theo" giấy phép lái xe.

Liên hệ 24/7